Nyhetsbrev – villkor

Den e-postadress och de uppgifter du anger måste tillhöra dig. Genom att registrera dig i vår lista accepterar du att Svapipe AB får skicka ut nyhetsbrev till angiven e-postadress.

Endast Svapipe AB kommer att ha tillgång till de uppgifter du lämnar.

Det vi lagrar är ditt namn, företag / kommun, kundkategori, e-postadress eller eventuella andra fält du angivit vid registrering eller när du uppdaterar din profil.

Den som är ansvarig för behandling av uppgifterna är Svapipe AB, Växthusvägen 5, SE 435 33, Mölnlycke • E-post: info@svapipe.se.

Vi har skyldighet att lämna ut registrerade personuppgifter när du ber om dem, eller på begäran ändra felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke och det gör du enklast genom att avregistrera dig via en länk i nyhetsbrevet, alternativt kan du kontakta oss för att bli borttagen från en specifik lista eller om du vill bli glömd och raderad från samtliga listor.