Svapipe och Pontus blir intervjuade av P4 Sjuhärad

Under gårdagen fick Pontus och Isak besök av @P4Sjuharad när vi utförde kontroll av felkopplingar i Borås och Aplared.
Pontus förklarar hur arbetet går till och Kristian på Borås Energi & Miljö förklarar varför vi utför kontrollen.

Stora flöden av regnvatten i avloppsledningarna är ett stort problem i hela Sverige, detta medför höga kostnader för kommunerna när man behöver behöver rena rent vatten, som Pontus och Kristian säger så kan det även drabba fastighetsägare då risken för översvämningar ökar.

Vi tycker det är positivt när information sprids om varför man utför dessa typer av undersökningar och precis som Pontus säger så kör försiktigt när ni ser folk som arbetar på vägar och har gula kläder!

Följ länken och lyssna på Pontus och Kristian: P4 Sjuhärad var med när avlopp felsöktes med teaterrök i Aplared