Schaktfri ledningsförnyelse

Att renovera vatten- och avloppsledningar med schaktfri teknik är skonsamt mot miljön, samtidigt som renoveringen går betydligt snabbare och kostnaden blir lägre. Dessutom slipper trafikanter, närboende och näringsidkare nästan helt att bli störda av de arbeten som pågår.

Det finns ett antal olika metoder som används för att renovera VA- ledningar med schaktfri teknik. Metodvalet beror i hög grad på förutsättningarna i det enskilda fallet. Målet med förnyelsen bör vara att ge ledningen funktion och livslängd som är likvärdig med en helt ny ledning.

FORMPASSADE RÖR

Arbetet inleds med att den befintliga ledningen rengörs invändigt. Den nya ledningen består av ett rör av HD-polyeten som vikts samman så att det går att dra in i den ledning som ska förnyas. Röret expanderas med ånga tills det ligger an mot den befintliga ledningsväggen.

Tack vare det nya rörets släta insida reduceras inte ledningens flödeskapacitet. Formpassade rör kan användas för renovering av ledningar med innerdiameter upp till 400 mm.

KEVLARARMERAD TRYCKSLANG

När det rör som ska dras in i en befintlig ledning behöver vara skarvfritt och klara snäva böjar är tryckslang ett förstahandsalternativ. Primus Line är uppbyggd av tre skikt, där mellanskiktet består av en Kevlar-armering. Innerskiktet anpassas till den vätska som ska transporteras i ledningen, t ex vatten, olja eller gas. Ytterskiktet är polyeten.

Tryckslang viks ihop och dras in i den befintliga ledningen på samma sätt som formpassade rör. Ledningar med dimension upp 500 mm kan renoveras med Primus Line.

Bildgalleri

En tjänst från Svatek

För mer information kontakta vårt systerföretag Svatek.

Tel: 0470-730 130

Läs mer på svatek.se