2017-11-23

Lokalisering av felkopplingar med hjälp av rök i villaområde