2019-06-19

Nu kan du avropa från Svatek och Svapipe direkt via sinfra

Vi har i dagarna skrivit ramavtal med Sinfra som sträcker sig i två år framåt med option på ytterligare två år. Detta gäller för kommuner och kommunala bolag som är anslutna till Sinfra och är vattenmedlemmar.

Svapipe AB

Inom ledningsunderhåll omfattar ramavtalet:

Svatek AB

Inom ledningsförnyelse omfattar ramavtalet:

Kontakta oss

Vill du veta mer om de tekniska och ekonomiska fördelarna som du får när du väljer våra metoder och vårt sätt att driva projekt? Välkommen att höra av dig!

Ledningsunderhåll Svapipe


Christoffer Johansson
christoffer@svapipe.se
031-72 56 142

Ledningsförnyelse Svatek


Henrik Svensson
henrik@svatek.se
0470-73 01 42

Om Svatek och Svapipe

Svatek och Svapipe är två specialistföretag inom områdena ledningsförnyelse samt ledningsunderhåll. Vi har mångårig erfarenhet och är under ständig utveckling. Svatek utgår från Växjö samt Stockholm och Svapipe från Göteborg, men vi har hela Sverige som arbetsplats.

Om Sinfra

Sinfra är en nationell inköpscentral som via ramavtal förser medlemmarna med produkter och tjänster som är upphandlade med hållbarhet i fokus. Sinfra har ett väl inarbetat koncept för upphandling som dels prioriterar hållbarhetsperspektivet, dels leverantörernas hållbarhetsarbete t ex att leverantören åtar sig att följa Sinfras uppförandekod.

Är du inte medlem men ser nyttan i av att ta del av dessa ramavtal? Surfa in på sinfra.se och skicka en förfrågan.

Nyhetsarkiv